संस्थेचे सभागृह भाड्याने मिळवण्यासाठीचा अर्ज

सभागृह आरक्षित करण्यासाठी खालील फोर्मची प्रिंट घेऊन ती पूर्ण भरून संस्थेच्या कार्यालयात आणून द्यावी.

सभागृह आरक्षण अर्ज.pdf