विश्वस्त मंडळ

सौ. श्यामला बापट : अध्यक्ष : मोबाईल : ९९७००९६०१०

प्राध्यापक गौतम बापट : उपाध्यक्ष : मोबाईल : ९७६६५८७५५१

श्री. विनायक माधव बापट : सचिव: मोबाईल : ९४२२५०९१२९

CA राहुल मोहन बापट : खजिनदार : मोबाईल : ९८५०९३०७२

सौ. ज्योती बापट : सदस्य : मोबाईल : ९८५०९३०७०२

श्री. प्रमोद बापट : सदस्य : मोबाईल : ९८२३२७७४३९

श्री. विवेक बापट : सदस्य : मोबाईल : ९३७१५८८६०४

श्री. श्रीकांत (भाऊ) बापट : सदस्य : मोबाईल : ९४२१२३२५०१

श्री. सुधीर बापट : सदस्य : मोबाईल : ९८९००६५३८५

विश्वस्तपदाच्या निवडीची प्रक्रिया

कोणत्याही बापट कुलोत्पनाला बापट परिवार चॅरिटेबल ट्रस्टच्या विश्वस्तपदी काम करण्याची इच्छा असेल तर त्यांनी कृपया trustees@bapatparivar.com या इमेल अड्रेस वर संपर्क साधावा त्यांना पुढील प्रक्रिया समजावून सांगण्यात येईल.